Fechas y Tasas

Starters A1

59 €
  • Starters
Starters (Papel)

KET for School A2

101 €
  • KET
KET fS (Papel)

PET B1

110 €
  • PET
PET (Ordenador)

FCE B2

194 €
FCE (Ordenador)

CPE C2

217 €
CPE (Papel)

BEC Higher C1

211 €
BEC Higher (Ordenador)

Movers A1

61 €
  • Movers
Movers (Papel)

KET for School A2

101 €
  • KET Computer
KET fS (Ordenador)

PET for School B1

110 €
  • PET
PET fS (Ordenador)

FCE for School B2

194 €
FCE for School (Ordenador)

CPE C2

217 €
CPE (Ordenador)

Flyers A2

66 €
Flyers (Papel)

PET B1

110 €
PET (Papel)

FCE B2

194 €
  • FCE
FCE (Papel)

CAE C1

201 €
CAE (Papel)

BEC Preliminary B1

110 €
BEC Pre (Ordenador)

KET A2

101 €
  • KET
KET (Papel)

PET for School B1

110 €
PET fS (Papel)

FCE for School B2

194 €
  • FCE
FCE for School (Papel)

CAE C1

201 €
CAE (Ordenador)

BEC Vantage B2

194 €
BEC Vantage (Ordenador)